NFC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 พลเอกมนตรี สังขทรัพย์  ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  (คนที่ 5 จากซ้าย)  พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร  ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิเดนซ์  จังหวัดสมุทรปราการ