NFC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

      วันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)โดยคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป จังหวัดกรุงเทพมหานคร