NFC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)โดยคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารได้จัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ หอ้งประชุมชั้น 6
อาคารเอสซี กรุ๊ป จังหวัดกรุงเทพมหานคร


  

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว