เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวดุจเดือน บุญซื่อ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน)
การศึกษา
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • มี.ค.2563 - ปัจจุบัน        :  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 
ประวัติการทำงาน
ม.ค.-มี.ค.2563  : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินบัญชีและสารสนเทศ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและสารสนเทศ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2558 – 2559  : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท วี เอส
2550 – 2558  : ผูู้้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ‎ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2547 – 2550  : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2542 – 2547  : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด (มหาชน)
2535 – 2542  : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
2531 – 2535  : ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถลาง จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว