NFC รับมอบมาตรฐาน ISO 9001:2015

                    วันที่ 6 มีนาคม 2562 พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง และ สามารถนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสำหรับการแข่งขันในระดับสากลต่อไปพลเอก มนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การได้รับรองมาตรฐานนี้ตอกย้ำถึงศักยภาพของบริษัท ที่มุ่งมั่น ปรับปรุง และ พัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเคมีภัณฑ์ รวมไปถึงการยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสู่มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 เป็นมาตรฐานคุณภาพที่ทั่วโลกให้การยอมรับร่วมกัน ซึ่งทางบริษัท เอ็นเอฟซี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำระบบมาตรฐานคุณภาพนี้มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานในการทำงานและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพิ่มความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ารวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเปิดโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดใหม่ๆอีกด้วย

 

 


 

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว