NFC เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูสภาพป่าเลียบชายหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดา จ.ระยอง


                วันที่ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2562 บริเวณริมคลองก้นปึกถนนเลียบชายหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดา ร่วมกับเทศบาลตำบลเนินพระ จ.ระยอง พร้อมด้วยผู้มีจิตอาสาในเขตชุมชนพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติสืบไป