NFC ให้การต้อนรับคณะกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน จ.ระยอง เข้าเยี่ยมชมโครงการท่าเทียบเรือ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับตัวแทนชุมชนจากคณะกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่มาบตาพุดกว่า 10 กลุ่ม  อาทิ  กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดอู่ตะเภาสามัคคี   กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดตากวน- อ่าวประดู่ เป็นต้น เพื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการท่าเทียบเรือเอ็นเอฟซี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนได้สอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งทางชุมชนไม่มีข้อห่วงกังวลใดๆ เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่ท่าเทียบเรือเอ็นเอฟซี ไม่มีกระบวนการทำงานที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม