สนับสนุนงานทำบุญ เนื่องในวันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กฯ พร้อมร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ. เมือง และ อ.บ้านฉาง สามัคคี ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด จ. ระยอง และในโอกาสเดียวกันนี้ ตัวแทนพนักงานเอ็นเอฟซี ยังได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทะเล เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรทางทะเล และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น