NFC ร่วมสนับสนุนโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

 

        วันที่ 28 เมษายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ซึ่งจัดทำโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย( กนอ.)และชมรมผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกหรรมพื้นที่มาบตาพุต (PMC) ด้วยการมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางกนอ.จะส่งต่ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทรบุรี ไว้ใช้ในการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19