NFC ส่งต่อความห่วงใย จากเพื่อน PORT รณรงค์ประมงปลอดภัย

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งต่อความห่วงใยจากเพื่อน PORT” ของสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ด้วยการแจกข้าวสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิท-19 เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับกลุ่มชุมชนประมงต่าง ๆ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อาทิ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน , วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน-อ่าวประดู่ เป็นต้น