เอ็นเอฟซี ส่งมอบกล่องนม UHT ทำหลังคารีไซเคิล

     วันที่ 11  สิงหาคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบกล่องนม UHT และกล่องน้ำผักผลไม้ที่พนักงานร่วมใจกันคัดแยกและรวบรวมมาบริจาค ให้กับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อนำไปรีไซเคิลทำแผ่นหลังคาใน"โครงการหลังคาเขียว" มอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการใช้แผ่นหลังคาต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคน ที่มีใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดขยะ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีสู่สังคม รู้จักการคัดแยกขยะและจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะที่มีจำนวนมากอย่างยั่งยืน