NFC มอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิยุวพัฒน์ โครงการ “ร้านปันกัน”

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 คน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)ได้ส่งมอบสิ่งของ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ที่พนักงานนำมาบริจาคเป็นจำนวนมากให้กับร้านปันกัน ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ นำไปจำหน่ายต่อ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือต่อไป