NFC จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้บริหารได้จัดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเอสซี กรุ๊ป จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว