ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์: +66(02)348-0580
โทรสาร: +66(02)348-0578