NFC สืบสานประเพณีทางศาสนา ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน ปี 2563

      บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ อาทิ  กรมเจ้าท่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 3 วัด ได้แก่ วัดป่าโมก วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง วัดเขาไผ่ จังหวัดระยองและวัดเจษฎาราม
พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสืบสานและทำนุบำรุงประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้อยู่กับสังคมไทยสืบไป

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว