เอ็นเอฟซี คว้ารางวัล Oil and Gas Deal of The Year ในงาน The Asset triple A infrastructure awards 2020

             บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) คว้ารางวัล The Asset triple A infrastructure awards 2020 จาก นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย “The Asset”  โดยในครั้งนี้เอ็นเอฟซีได้รับรางวัลประเภท Oil and Gas Deal of The Year จากโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเอ็นเอฟซีทีที่ได้รับอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคารกสิกรไทย 1.77 พันล้านบาท
               ทั้งนี้โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเอ็นเอฟซีที จะประกอบด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐานจำนวน 6 ถัง ขนาดความจุรวม 90 ล้านลิตร ท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือขนน้ำมันขนาดกลาง (medium range) ที่ให้ได้ถึง 50,000 ตันกรอส หรือประมาณ 60 ล้านลิตร ซึ่งน้ำมันที่จัดเก็บในถังสามารถขนถ่ายผ่านท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ณ สถานีสูบจ่ายน้ำมันมาบตาพุด หรือขนถ่ายผ่านท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่เรือขนส่งน้ำมันขนาด 2,000 – 3,000 DWT เพื่อลำเลียงต่อไปทางน้ำ โดยกลุ่มน้ำมันเป้าหมายที่จะทำการขนถ่ายเป็นน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน ซึ่งโครงการมีความสามารถในการส่งต่อน้ำมันไปสู่ปลายทางได้ถึง 650 ล้านลิตรต่อปี ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินงานได้ภายในปี 2564
โดยโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเอ็นเอฟซีที(NFCT FUEL TANK FARM PROJECT )มีศักยภาพในการสนองตอบความต้องการของเครือข่ายการจัดส่งน้ำมันของประเทศ และสนองตอบความต้องการของภาคขนส่งและคมนาคมที่มีความต้องการเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจในภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น และประเทศไทยจะมีความมั่นคงในด้านการจัดหาพลังงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศโดยมีส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

ข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว