ผลิตภัณฑ์และบริการ

แอมโมเนีย

ให้บริการขนส่งและจำหน่ายแอมโมเนียทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียในบริเวณพื้นที่ของลูกค้า เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานตามความต้องการ

 • นำเข้าแอมโมเนียจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก
 • มีถังจัดเก็บขนาดใหญ่ รองรับแอมโมนียกว่า 20,000 ตัน การันตีความปลอดภัยจาก American Society of Mechanical Engineers (ASME) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • มีโรงบรรจุขนาดใหญ่ที่รองรับการบรรจุได้ถึง 300ตัน/เดือน
 • มีระบบการขนส่งโดยผู้ขนส่งมืออาชีพ ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง และเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำในประเทศ
 • มีบริการหลังการขายโดยทีมซ่อมบำรุงมืออาชีพ
cover
 

แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์

จำหน่ายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และ สารล้างทำความสะอาด เช่น น้ำยาเช็ดกระจก ไปจนถึงกระบวนการกัดแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการบำบัดอากาศเสียตามโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการ และ ใช้ในทางการแพทย์ได้อีกด้วย

 • มีโรงผลิตแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ รองรับการผลิตกว่า 1,000 ตัน / เดือน
 • ควบคุมการผลิตและจัดส่งด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน
 • ให้บริการสินค้าแก่ลูกค้าในเครือพลังงานชั้นนำและกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนมาก
cover

กรดกำมะถัน

นำเข้าและจำหน่ายกรดกำมะถัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์หลายชนิด ซึ่งเคมีภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม

 • นำเข้ากรดกำมะถันจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เกาหลี และญี่ปุ่น
 • มีถังจัดเก็บขนาดใหญ่ที่รองรับกรดกำมะถันได้กว่า 35,000 ตัน ที่จัดเก็บด้วยระบบปิดที่มีความปลอดภัยสูง
 • มีการจัดอบรมขั้นตอนความปลอดภัย สำหรับพนักงานขนส่งให้แก่ลูกค้าทุกราย
cover

บริการคลังสินค้า

ให้บริการคลังสินค้า สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้พื้นที่สำหรับกองเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิก้า เป็นต้น เพื่อการนำเข้าและหรือส่งออก หรือจำหน่าย โดยมีพื้นที่คลังสินค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวม ถึงให้บริการลานจัดเก็บสินค้า (Open Yard) ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น

cover
 

 

บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว

ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับจัดเก็บแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเหลว และให้บริการในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการขนถ่ายสินค้าเหลวเพื่อขนส่งทางรถยนต์

ปัจจุบันบริษัทมีระบบการให้บริการคลังสินค้าเหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น คลังสินค้าสำหรับแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ขนาดความจุ 21,835 ตัน และ 35,000 ตัน ตามลำดับ

cover
 

บริการท่าเทียบเรือ

บริษัทให้บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง สินค้าเหลว สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยต้องได้รับอนุญาตจาก กนอ. เป็นครั้งคราว

กลุ่มสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็กรีดเย็นชนิดม้วน เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นต้น รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ

cover
 

 

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว