เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

พลเอก มนตรี สังขทรัพย์
ประธานกรรมการบริษัท
การศึกษา
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 61
 • วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 39
 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การทหาร) ปี 2539
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (อังกฤษ) รุ่นปี 1998 (RCDS 98)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 44
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9

ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 261/2018
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 30/2018
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 10/2020

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
ประวัติการทำงาน
 • 2561 - มี.ค.2564 : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • 2560 - มี.ค.2564 : ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นพี มารีน จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2551      : ประธานกรรมการบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2561      : ที่ปรึกษาประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว