เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • Directors Accreditation Program (DAP) 132/2016
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 29/2022

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • 2565-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
                      : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
  • 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอส ซี
                        - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
                        - บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
                        - บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
                        - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด
                        - บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด (ชื่อเดิม: บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลาย จำกัด)
                        - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
                        - บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
                        - บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
                        - บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด
                        - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จำกัด
                        - บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด
                        - บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
                        - บริษัท เอส ซี สิรภัทร จำกัด
                        - บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
                        - บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิ้งค์ จำกัด

ประวัติการทำงาน
  • 2557 – 2561 : กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
  • 2557 – 2560 : กรรมการบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว