เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การศึกษา
 • ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร
 • Directors Accreditation Program (DAP) Class 132/2016, Thai Institute of Directors (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 • กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 • กรรมการ บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิ้งค์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
- บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท สตราทิจิค พอร์ทลิงค์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
- บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติคส์ จำกัด
- บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
- บริษัท ซีนา ออฟชอร์  จำกัด
- บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอกร์ยาร์ด จำกัด
- บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด(เดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลายจำกัด)
- บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เอส ซี สิรภัทรจำกัด
- บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
- บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด
 
ประวัติการทำงาน
 • 2557 – ก.ค.2561 : กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • 2557 – 2560      : กรรมการบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว