เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นางบงกช รุ่งกรไพศาล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ)
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประกาศนียบัตร
 • Directors Accreditation Program 28/2004
 • Company Secretary Program 74/2016

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ) บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
 • กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 • กรรมการ บริษัท คอนซัลติ้ง บาย เคพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ดี เมดดิคอล อินสตรูเมนท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ไทยเฮิร์บ เรสซีพี จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เบ็ทเทอร์ เอิร์ธ จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • 2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร์ จำกัด

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว