เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายกิจจา สมัญญาหิรัญ
กรรมการ / กรรมการบริหาร
การศึกษา
  • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
  • 2551-ปัจจุบัน      : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน
  • 2556-มี.ค.2564  : กรรมการ บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด 
                            : กรรมการ บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด
  • 2563                : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • 2559 - 2562     : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  • 2550 - 2562     : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลองค์กร กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว