เอ็นเอฟซี เอ็นเอฟซีที และเอ็นเอฟซีดับบลิว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเลเพื่อเพิ่มความหนาแน่นป่าชายเลน

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเลเพื่อเพิ่มความหนาแน่นป่าชายเลน ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง ซึ่งจัดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ต่อไปอย่างยั่งยืน
 

ข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว