เกี่ยวกับเรา

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

นายภูมิชาย วัชรพงศ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
การศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร (Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD
 • ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน
 • พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2561- ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 • มิ.ย.2559 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • มี.ค.2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
 • ก.พ.2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ก.พ.2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
 • ม.ค.2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค.2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีวีดิจิตอล เอชอาร์ จำกัด
 • ต.ค.2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

ประวัติการทำงาน
 • พ.ย.2561-พ.ย.2563 : กรรมการ บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • พ.ย.2560-ธ.ค.2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
 • ม.ค.2557-ธ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2557-พ.ค.2561 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้น การใช้งามเว็บไซต์นี้ เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว